Structura Organizatorică

   
       
    Structura organizatorică a Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani aprobată prin HCL 122/ 31.10.2012    
  Modificare structura organizatorica    
  Organigrama Spitalului Municipal de Urgenta Paşcani    
  Consiliul de administraţie    
  Comitetul director    
  Consiliul medical    
  Consiliul etic    
  Comisia medicamentului    
  Regulament de organizare si functionare    
  Regulament intern    
  Cod de etica si deontologie profesionala personal    
  Cod de conduita etica al auditorului intern    
  Plan managerial    
  Declaratia managerului privind implementarea SMC    
  Misiune si viziune    
  Personal medical    
  Personal medical - ambulatoriu    
  Autorizatie unitate transfuzie sanguina    
  Autorizare examinare ambulatorie candidati la obtinerea permisului de conducere